Podstawowe informacje


 • Miejsce i termin konferencji Łagów, OW Leśnik,
  12 - 15 czerwca 2016 r.

 • Zgłaszanie udziału poprzez podanie tytułu referatu i krótkiego streszczenia (do 1000 znaków) przez stronę internetową Konferencji www.sp2016.imei.uz.zgora.pl lub na adres e-mail sekretariatu konferencji sp2016@imei.uz.zgora.pl
  do 15 lutego 2016 r. 

 • Decyzja o zakwalifikowaniu referatu do programu Konferencji
  do 29 lutego 2016 r.

 • Nadsyłanie rozszerzonych streszczeń do druku w materiałach konferencyjnych
  do 25 kwietnia 2016 r.

 • Wszystkie referaty będą recenzowane, a wyniki kwalifikacji będą przekazane Autorom
  do 16 maja 2016 r.

 • Termin wnoszenia opłaty do
  do 27 maja 2016 r.

 • Koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą 1100 zł + VAT. Koszt uczestnictwa obejmuje: druk materiałów konferencyjnych, noclegi, wyżywienie, koszty imprez towarzyszących, koszty organizacyjne. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów związanych z publikacją artykułów pokonferencyjnych w czasopismach naukowych.

 • Organizatorzy Konferencji czynią starania, których celem jest opublikowanie prac w języku angielskim, przygotowanych na bazie przedstawionych podczas konferencji referatów, jako rozdziałów w monografii wydanej przez wydawnictwo VDI Verlag w serii Fortschritt - Berichte VDI. Koszty ewentualnego wydania monografii pokryte zostaną ze środków pochodzących od sponsorów Konferencji.

 • Wybrane przez Komitet Naukowy referaty będą podstawą do opracowania artykułów naukowych. Artykuły te otrzymają rekomendację Komitetu Naukowego do publikacji w czasopismach naukowych "Measurement Automation Monitoring" i "Przegląd Elektrotechniczny".

 • Dalsze informacje na temat harmonogramu Konferencji będą przekazywane poprzez kolejne komunikaty oraz stronę internetową.
 • Organizator
 • Patronat
 • Patronat prasowy

 • Miesięcznik Measurement Automation Monitoring
 • Sponsorzy konferencji

 • Relpol S.A.

  Tespol

  Mazel

  ADT Electronics

  Elektrociepłownia S.A.