Tematyka konferencji

 

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • teoria, konstrukcja i badania systemów pomiarowych;
 • analiza metrologiczna przetworników, przyrządów i systemów pomiarowych;
 • techniki pomiarów o dużej dokładności, kalibracja przyrządów pomiarowych i wzorców;
 • rozproszone i sieciowe systemy pomiarowe;
 • systemy monitorowania parametrów energetycznych;
 • zastosowanie narzędzi informatycznych w aparaturze i systemach pomiarowych;
 • przetwarzanie sygnałów pomiarowych;
 • czujniki i przetworniki pomiarowe: koncepcje, konstrukcje i badania;
 • Smart Metering i Smart Grid;
 • systemy wbudowane w aparaturze pomiarowej;
 • bezpieczeństwo w systemach pomiarowo – sterujących;
 • Internet Rzeczy – IoT;
 • modelowanie i projektowanie systemów;
 • bazy danych, eksploracja danych i hurtownie danych.
 • Organizator
 • Patronat
 • Patronat prasowy

 • Miesięcznik Measurement Automation Monitoring
 • Sponsorzy konferencji

 • Relpol S.A.

  Tespol

  Mazel

  ADT Electronics

  Elektrociepłownia S.A.