XI Konferencja Naukowa

Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle

Łagów, 12-15 czerwca 2016 r.

 

Wiadomości

7 grudzień 2015 Zaproszenie i komunikat nr 1
1 luty 2016 Termin zgłaszania udziału w konferencji został przesunięty na 15 lutego 2016r. Zaktualizowano informacje w komunikacie nr 1 oraz rozszerzono zakres tematyczny konferencji.
15 luty 2016 Wydłużono termin zgłaszania udziału w konferencji do 29 lutego 2016r.

Decyzje o zakwalifikowaniu referatu do programu konferencji zostaną przesłane do 2 marca 2016 r.
30 maja 2016 Program Konferencji - wersja wstępna zaktualizowana do pobrania
 • Organizator
 • Patronat
 • Patronat prasowy

 • Miesięcznik Measurement Automation Monitoring
 • Sponsorzy konferencji

 • Relpol S.A.

  Tespol

  Mazel

  ADT Electronics

  Elektrociepłownia S.A.